Тази част от сайта е под конструкция !

Бултехникс еоод | Адрес: Пана​йот Цвикев 75, Горна Оряховица, 5100, Българиа | тел: (+359) 87 8448372 | емайл: office@bultechnics.com

Bultechnics LTD | Address: Panayot Tsvikev 75, Gorna Oryahovitsa, 5100, Bulgaria | tel: (+359) 87 8448372 | email: office@bultechnics.com